Logo CRVIET.COM

42.114.151.131

Số lượt xem 3

Thông tin địa chỉ Ip 42.114.151.131

Autonomous System (AS) Thuộc quyền quản lý bởi: AS18403 The Corporation for Financing & Promoting Technology

Dãy ip ở thành phố: Hanoi

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Internet Service Provider (ISP) Mã nhà cung cấp dịch vụ: FPTDYNAMICIP

Công ty cung cấp dịch vụ: FPT Telecom Company

Khu vực: HN

Vĩ độ trên bản đồ: 21.0313

Kinh độ trên bản đồ: 105.8516

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo trên hệ thống: 2020-01-14 23:58:11

Ngày cập nhật gần nhất: 2020-01-15 00:33:45

Các hoạt động gần đây nhất từ địa chỉ ip 42.114.151.131