Logo CRVIET.COM

221.4.190.130

Số lượt xem 0

Thông tin địa chỉ Ip 221.4.190.130

Autonomous System (AS) Thuộc quyền quản lý bởi: AS17816 China Unicom IP network China169 Guangdong province

Dãy ip ở thành phố: Jiangmen

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Internet Service Provider (ISP) Mã nhà cung cấp dịch vụ: CNC Group CHINA169 Guangdong Province Network

Công ty cung cấp dịch vụ: WuYi University

Khu vực: GD

Vĩ độ trên bản đồ: 22.5992

Kinh độ trên bản đồ: 113.087

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo trên hệ thống: 2019-12-03 11:35:06

Ngày cập nhật gần nhất: 2019-12-03 11:35:06

Các hoạt động gần đây nhất từ địa chỉ ip 221.4.190.130