Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường ở Dự án thủy điện Suối Choang

Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường ở Dự án thủy điện Suối Choang

6 ngày trước www.baonghean.vn

Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Con Cuông vừa ban hành Thông báo số 76-TB/HU thống nhất với đề xuất của UBND huyện, lập đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường ở dự án thủy điện Suối Choang.


Ngày 22/2/2021, Huyện ủy Con Cuông ban hành Thông báo số 76-TB/HU thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy. Toàn văn nội dung của Thông báo số 76-TB/HU như sau:

Thông báo số 76-TB/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông. Ảnh: Nhật Lân

Ngày 19/2/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông nhận được Văn bản số 124/UBND-TN ngày 19/2/2021 của UBND huyện về việc báo cáo tình hình thực hiện Dự án thủy điện Suối Choang tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông. Qua xem xét, Ban Thường vụ Huyện ủy có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề xuất của UBND huyện về thành lập đoàn kiểm tra liên ngành.

2. Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2014; Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4914/QĐ-UBND.ĐC ngày 29/9/2009, tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường song song với quá trình xây dựng các hạng mục công trình thuộc Dự án thủy điện Suối Choang của chủ đầu tư. Báo cáo kết quả kiểm tra và những kiến nghị đề xuất về Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/3/2021.

Dự án thủy điện Suối Choang đã hoàn thành về cơ bản phần xây dựng, đang tiến hành hoàn thiện phần nhà máy và lắp máy. Ảnh: Nhật Lân

Trên đây là ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị UBND huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trước đó, tại Văn bản 124/UBND-TN gửi đến Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Con Cuông thông tin, dự án Nhà máy thủy điện Suối Choang được khởi công từ tháng 10/2009; đến năm 2017 được UBND tỉnh gia hạn để tiếp tục thực hiện. Dự án sau đó được thi công vào tháng 7/2017. Đến nay đã hoàn thành về cơ bản phần xây dựng, đang tiến hành hoàn thiện phần nhà máy và lắp máy.

Dự án này được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định 4915/QĐ-UBND.ĐC ngày 29/9/2009. Tuy nhiên qua làm việc với Chủ đầu tư, kiểm tra thực địa của cơ quan chuyên môn, đến thời điểm hiện tại chủ đầu tư mới cung cấp cho UBND huyện nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường và chấp hành chưa đầy đủ các nội dung đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Vùng quy hoạch lòng hồ thủy điện Suối Choang có rừng tự nhiên với diện tích khoảng trên 8ha. Ảnh: Nhật Lân

Dự án đã kéo dài từ năm 2009 đến nay, nhân sự quản lý thay đổi; các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường có nhiều thay đổi; khu vực quy hoạch xây dựng thủy điện có diện tích rừng tự nhiên. Chủ đầu tư có cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường và các yêu cầu của quyết định 4915/QĐ-UBND.ĐC ngày 29/09/2009 khi đưa dự án vào vận hành thử nghiệm.

Cuối tháng 10/2020, ở bản Bủng Xát, xã Châu Khê, cách vị trí xây dựng thủy điện Suối Choang vài km từng xảy ra nứt núi, sạt lở đất khiến 17 hộ gia đình phải sơ tán khẩn cấp. Để ổn định đời sống cho các gia đình này, UBND huyện Con Cuông đã trình lên UBND tỉnh phương án xây dựng khu tái định cư với dự kiến tổng kinh phí là 16 tỷ đồng. Ảnh: Nhật Lân

Tuy nhiên, rút kinh nghiệm ở dự án thủy điện Chi Khê; Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thủy điện Suối Choang được phê duyệt từ lâu; khu vực quy hoạch thực hiện dự án có diện tích rừng tự nhiên, UBND huyện đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện; trên cơ sở Báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 4915/QĐ-UBND.ĐC ngày 29/9/2009 và các điều kiện thực tế hiện tại để tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình thủy điện Suối Choang của chủ đầu tư.

Liên quan đến Dự án thủy điện Suối Choang, Báo Nghệ An điện tử ngày 21/2/2021 đã đăng tải bài viết “Băn khoăn thủy điện Suối Choang”.

Nhật Lân

CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay