Hoàn thiện Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Hoàn thiện Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

2 ngày trước dangcongsan.vn

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến cho rằng: Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp công tác quản lý đất đai ở trung ương, địa phương. Bởi vậy, cần sớm hoàn thiện trình Bộ trưởng ban hành kịp thời để tháo gỡ vướng mắc trong công tác sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013.


Họp trực tuyến về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai. (Ảnh: Trường Giang)

Ngày 23/2, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) họp trực tuyến về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Tại cuộc họp, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến cho biết, ngay từ khi xây dựng Nghị định 148 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (Chính phủ đã ban hành vào ngày 18/12/2020), Tổng cục đã có Công văn gửi xin ý kiến các địa phương trong quá trình thực hiện, thi hành Luật Đất đai còn những vướng mắc gì để tháo gỡ trong Nghị định và dự kiến sẽ tháo gỡ tại Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, dự thảo Thông tư gồm 3 chương 15 điều. Đối tượng áp dụng gồm: Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường các cấp, Văn phòng đăng ký đất đai, công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn; Người sử dụng đất, người được Nhà nước giao quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Hiện dự thảo này đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân. Nội dung Dự thảo tập trung sửa đổi, bổ sung 9 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã ban hành trước đây.

Góp ý về các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Thông tư, ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho rằng, cần xem xét lại phạm vi và tên gọi của Thông tư bởi trước đây Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 đã có tên gọi là quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Đồng thời, Tổng cục cần có văn bản xin ý kiến các địa phương, các đơn vị liên quan về dự thảo Thông tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đánh giá cao nỗ lực của Tổng cục Quản lý đất đai trong việc phối hợp, phân công các đơn vị trực thuộc xây dựng dự thảo, trong thời gian ngắn đã hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Thứ trưởng giao Tổng cục Quản lý đất đai chủ động làm việc với một số địa phương để nắm bắt tình hình thực tế sửa đổi, hoàn thiện dự thảo Thông tư. Đồng thời, yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai làm văn bản gửi lấy ý kiến địa phương, bộ, ngành về dự thảo Thông tư; rà soát các Thông tư khác có liên quan để bổ sung hoàn thiện để sớm trình Bộ trưởng ban hành để kịp thời tháo gỡ; tập trung trong công tác sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013./.

BL

CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay