Ninh Hòa: Đào tạo nghề cho hơn 5.100 lao động nông thôn

Ninh Hòa: Đào tạo nghề cho hơn 5.100 lao động nông thôn

11 ngày trước www.baokhanhhoa.vn

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Ninh Hòa cho biết, qua 10 năm triển khai Đề án 'Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 2020' theo Quyết định 1956 của Chính phủ, toàn thị xã đã thực hiện đào tạo nghề cho hơn 5.100 lao động nông thôn và có hơn 80% lao động sau khi học nghề có việc làm.


Giai đoạn 2020 - 2025 và đến năm 2030, thị xã Ninh Hòa đặt mục tiêu hỗ trợ dạy nghề thường xuyên cho lao động nông thôn bình quân hàng năm 420 người; tỷ lệ lao động có việc làm trong độ tuổi lao động đã qua đào tạo đến năm 2025 đạt 85%. Thị xã sẽ tập trung đào tạo nghề cho số lao động là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, các đối tượng chính sách; đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

V.G

Tin mới cập nhật
CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay