200 cán bộ tham gia tập huấn về công tác trẻ em

200 cán bộ tham gia tập huấn về công tác trẻ em

11 ngày trước www.baokhanhhoa.vn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cho 200 cán bộ làm công tác trẻ em cấp huyện và cấp xã.


Các đại biểu được chia sẻ, cung cấp những kiến thức, kỹ năng về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: Quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi; kỹ năng tham vấn để đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; cung cấp thông tin các cơ quan, tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương.

Đây là hoạt động nhằm triển khai dự án Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2020 của tỉnh.

Thanh Trúc

CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay