Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ với 2 trường hợp đo gộp từ nhiều thửa đất

Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ với 2 trường hợp đo gộp từ nhiều thửa đất

5 ngày trước www.baodongnai.com.vn

UBND tỉnh đã có văn bản về việc xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Sân bay Long Thành. Trong đó, UBND tỉnh đã có hướng dẫn thực hiện chính sách đền bù, hỗ trợ với 2 trường hợp đo gộp từ nhiều thửa đất.


Cụ thể, đối với trường hợp một chủ sử dụng đất được đo gộp từ các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa xác định được vị trí đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao UBND H.Long Thành và đơn vị đo đạc xác định ranh giới đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên bản đồ địa chính đo đạc mới để xác định vị trí đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giữ nguyên diện tích, loại đất. Việc xác định diện tích, loại đất tăng hoặc giảm được căn cứ theo hiện trạng sử dụng đất thực tế. Trường hợp có sự lấn chiếm (đường giao thông, kênh rạch, sông suối, đất công…), UBND cấp xã phải xem xét xác nhận để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Đối với trường hợp đo gộp nhiều thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhiều chủ sử dụng (trong đó, một số chủ sử dụng có mặt để kiểm đếm, một số vắng mặt, không liên lạc được), giao UBND H.Long Thành và các đơn vị đo đạc chồng ghép bản đồ, khoanh vùng, xác định ranh giới sử dụng đất các thửa đất xác định được chủ sử dụng để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Phần diện tích đất còn lại thì lập phương án bồi thường diện vắng chủ theo quy định.

Lê Văn

CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay