Lãi 9 tháng của BIDV đi ngang

Lãi 9 tháng của BIDV đi ngang

1 tháng trước antt.nguoiduatin.vn

Nợ xấu của BIDV ở mức 22.524 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm, nâng tỷ trọng từ 1,74% lên 1,97%.


Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020. Tính lũy kế 9 tháng, BIDV lãi trước thuế hơn 7.060 tỷ, tương đương với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng trong giảm nhẹ 4% xuống hơn 25.230 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ tăng tốt hơn 20% lên 3.666 tỷ đồng, lãi thuần kinh doanh ngoại hối tăng 16% lên hơn 1.250 tỷ. Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng hơn 80% so với cùng kỳ, lên gần 480 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ mua bán chứng khoán đầu tư lỗ hơn 160 tỷ thì 9 tháng đầu năm nay BIDV lãi hơn 1.000 tỷ. Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động khác giảm hơn 20% xuống hơn 2.800 tỷ.

Kỳ này, trích lập dự phòng rủi ro của BIDV xấp xỉ cùng kỳ, do đó, dù lợi nhuận thuần chỉ tăng 5%, lợi nhuận trước và sau thuế vẫn báo lãi tăng lần lượt 17% và 16% so với cùng kỳ, ghi nhận 2,703 tỷ đồng và 2,174 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, dù đã giảm trích lập dự phòng rủi ro 2% so với cùng kỳ, lãi trước và sau thuế của Ngân hàng vẫn đi ngang, ghi nhận gần 7,062 tỷ đồng và gần 5,667 tỷ đồng.

Như vậy, BIDV đã thực hiện được 56% so với kế hoạch 12,500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cả năm 2020 sau 9 tháng.

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của BIDV giảm nhẹ 1% so với đầu năm, còn gần 1.5 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 70% (40,335 tỷ đồng), tiền vàng gửi và cho vay tại TCTD khác gấp 2 lần (116,003 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng nhẹ 3% (gần 1.15 triệu tỷ đồng)…

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BIDV âm hơn 47,648 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 29,827 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do Ngân hàng giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác, giảm cho vay khách hàng, giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản tín dụng, chứng khoán…

Tổng nợ xấu của BIDV tính đến ngày 30/09/2020 tăng 16% so với đầu năm, ghi nhận 22,526 tỷ đồng. Trong đó nợ nghi ngờ tăng 15% và nợ có khả năng mất vốn tăng 16%, trong khi nợ dưới tiêu chuẩn giảm 15%. Kết quả kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 1.75% đầu năm lên 1.97%.

Mai An

CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay