Sản lượng điện toàn hệ thống tăng 2,68%

Sản lượng điện toàn hệ thống tăng 2,68%

2 ngày trước nhandan.com.vn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 18-10 cho biết, lũy kế chín tháng qua, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 185,37 tỷ kW giờ, tăng 2,68% so cùng kỳ năm 2019. Điện sản xuất của EVN và các tổng công ty phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 104,21 tỷ kW giờ, chiếm 56,22% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống.


Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 18-10 cho biết, lũy kế chín tháng qua, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 185,37 tỷ kW giờ, tăng 2,68% so cùng kỳ năm 2019. Điện sản xuất của EVN và các tổng công ty phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 104,21 tỷ kW giờ, chiếm 56,22% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống.

Trong đó, tổng sản lượng điện của các nhà máy điện do EVN sở hữu 100% vốn (không tính EVNGENCO3 và các công ty cổ phần) đạt 60,42 tỷ kW giờ, chiếm tỷ trọng 32,59%; sản lượng điện thương phẩm toàn EVN đạt 162,31 tỷ kW giờ, tăng 3,09%; sản lượng điện truyền tải đạt 154,84 tỷ kW giờ, tăng 2,6%.

Chín tháng qua, EVN đã đưa vào vận hành thương mại dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng; phát hành chứng chỉ PAC dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng; nghiệm thu toàn bộ công trình đưa vào sử dụng dự án Điện mặt trời Phước Thái 1 và thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh chuẩn bị phát điện dự án Điện mặt trời Sê San 4..., đã khởi công 107 công trình và hoàn thành đóng điện 100 công trình lưới điện 110 - 500 kV...

CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay