Kiến nghị xuất lại hồ sơ kỹ thuật một số thửa đất

Kiến nghị xuất lại hồ sơ kỹ thuật một số thửa đất

1 ngày trước www.baodongnai.com.vn

UBND H.Long Thành đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN-MT xem xét, có ý kiến với đơn vị đo đạc phối hợp tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường xuất hồ sơ kỹ thuật thửa đất xuất lại hồ sơ kỹ thuật đối với một số thửa đất còn vướng mắc trong khu vực giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng sân bay Long Thành.


Trong trường hợp các đơn vị đo đạc không đồng ý xuất hồ sơ kỹ thuật, UBND H.Long Thành kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN-MT xem xét, hướng dẫn tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, xử lý các trường hợp còn vướng mắc.

Cụ thể, theo UBND H.Long Thành, hiện nay còn một số trường hợp hồ sơ kỹ thuật thửa đất còn vướng mắc và cần phải thực hiện xuất lại hồ sơ kỹ thuật gồm: thửa đất được do gộp từ các thửa địa chính được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên UBND xã không có cơ sở để xác định diện tích, loại đất đối với thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thửa đất đo vẽ theo hiện trạng, tuy nhiên theo hồ sơ địa chính cũ có một phần diện tích là đường, sông, suối. Do đó, phải tách phần diện tích đường, sông, suối để UBND xã xác minh nguồn gốc đất, trên cơ sở đó xác định đủ điều kiện bồi thường hay hỗ trợ; thửa đất được đo gộp từ nhiều thửa địa chính được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều chủ sử dụng khác nhau nên chưa có cơ sở xây dựng hồ sơ bồi thường.

Quỳnh Nhi

CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay