Hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân khu vực xây dựng tuyến thoát nước ngoài ranh khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân khu vực xây dựng tuyến thoát nước ngoài ranh khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

1 ngày trước www.baodongnai.com.vn

UBND H.Long Thành cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất của 10 hộ dân trong khu vực xây dựng tuyến thoát nước ngoài ranh khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Theo dự kiến, việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ sẽ được thực hiện trong tháng 10-2020.


Tuyến thoát nước, đoạn nằm bên trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đã được thi công hoàn thành

Khu vực xây dựng tuyến thoát nước ngoài ranh khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có phần diện tích đất của 2 tổ chức và 10 hộ dân. Đối với phần diện tích của 2 tổ chức, hiện nay UBND H.Long Thành đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất H.Long Thành đã lập thủ tục chi trả theo quy định.

Đối với phần diện tích đất của 10 hộ dân, ngày 22-9 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Lê Văn

CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay