Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 8/2020

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 8/2020

10 ngày trước vietnamnet.vn

Trong 10 ngày cuối tháng 8/2020, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 2.299.191.608 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.


1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ban Bạn đọc

CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay