Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

10 ngày trước nhandan.com.vn

Ngày 16-9, Phó Chủ tịch nước ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH dự Ðại hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.


Ngày 16-9, Phó Chủ tịch nước ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH dự Ðại hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng thi đua ái quốc và tấm gương thi đua mẫu mực của Bác Hồ. Quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với đó, tỉnh cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy các giá trị văn hóa, nhân tố con người, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển nhanh, bền vững. Thiết lập và thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở rộng hội nhập, hợp tác quốc tế, phấn đấu xây dựng Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, hiện đại.

Tại đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng ba tặng nhân dân và cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc và Huân chương Lao động hạng nhì tặng đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Dịp này, tỉnh Vĩnh Phúc cũng trao Bằng khen tặng 30 tập thể, 40 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

Tin cùng danh mục
CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay