Nha Trang: Cấp 908 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Nha Trang: Cấp 908 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

1 tháng trước www.baokhanhhoa.vn

Trong tháng 7, TP. Nha Trang đã cấp 115 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu, nâng tổng số giấy chứng nhận được cấp từ đầu năm đến nay lên 908 giấy. Cũng trong tháng 7, thành phố ban hành 22 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích hơn 14.000m2; thực hiện Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Nha Trang…


Ngoài ra, các cơ quan chức năng và các địa phương tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định của Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường…; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 34 trường hợp với số tiền 111 triệu đồng.

Q.V

CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay