Đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến

Đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến

1 tháng trước www.baobariavungtau.com.vn

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở TT-TT chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố cung cấp trên môi trường điện tử các thủ tục hành chính (TTHC), liên quan đến hoạt động của người dân, DN, kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sở KH-ĐT chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để các TTHC còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị; quyết liệt đẩy nhanh phê duyệt hồ sơ các dự án đầu tư còn tồn đọng.


Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, DN.

HUYỀN TRANG

CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay