Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng

Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng

1 tháng trước www.baodongnai.com.vn

Thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉhn đã giới thiệu 2.642 đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp. Qua đó, đã có 1.158 đoàn viên được kết nạp vào Đảng, trong đó có 117 công nhân lao động trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp.


Theo các cấp Công đoàn tỉnh, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức giác ngộ giai cấp cho đoàn viên, người lao động; tổ chức quán triệt, phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên, người lao động. Cùng với đó, chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành và cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thông qua các phong trào thi đua phát hiện và giới thiệu những đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng để xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Hồ Thảo

CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay