Khách hàng có thể mua điện một giá từ năm 2021

Khách hàng có thể mua điện một giá từ năm 2021

1 tháng trước vnews.gov.vn


Bộ Công thương đang đẩy nhanh việc sửa biểu giá điện bán lẻ từ 6 bậc thang xuống 5 bậc và bổ sung phương án một giá điện.

CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay