Tỉnh Cà Mau lại bị Bộ NN&PTNT 'tuýt còi'

Tỉnh Cà Mau lại bị Bộ NN&PTNT 'tuýt còi'

3 ngày trước www.baogiaothong.vn

Việc tỉnh Cà Mau chuyển nhiệm vụ thú y thủy sản từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y sang Chi cục Thủy sản là chưa phù hợp hướng dẫn của Bộ NN&PTNT.


Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh Cà Mau về việc sắp xếp các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT.

Ngày 2/8, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản đề nghị tỉnh Cà Mau xem xét lại việc phân công nhiệm vụ trong Sở NN&PTNT tỉnh này.

Theo Bộ NN&PTNT, việc chuyển nhiệm vụ thú y thủy sản từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y sang Chi cục Thủy sản là chưa phù hợp với hướng dẫn của Bộ NN&PTNT.

Cụ thể, tại Điều 2, Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT quy định nhiêm vụ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y bao gồm cả nhiệm vụ thú y thủy sản. Đồng thời, Bộ NN&PTNT cũng ban hành nhiều văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của địa phương chuyển giao nhiệm vụ thú y thủy sản cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y của địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT, Quyết định số 1291 chưa phù hợp với quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y, đồng thời, sẽ gây khó khăn cho việc thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trong công tác thú y thủy sản trên địa bàn tỉnh, làm giảm hiệu quả trong phối hợp chỉ đạo điều hành với các cơ quan thú y của Trung ương và địa phương khác.

Đồng thời, Quyết định số 1291 của UBND tỉnh Cà Mau cũng chưa phù hợp với chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ Tướng Chính phủ về kiện toàn hệ thống thú y các cấp.

Trước đó, ngày 13/7, UBND tỉnh Cà Mau đã có Quyết định số 1291/QĐ-UBND (gọi tắt là Quyết định số 1291) về việc sắp xếp các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh, trong đó có việc chuyển nhiệm vụ thú y thủy sản từ Chi cục Chăn nuôi và thú y sang Chi cục Thủy sản. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8.

Được biết, ngày 10/7, Bộ NNPTNT cũng có công văn lần thứ 3 yêu cầu tỉnh Cà Mau ngừng việc sắp xếp Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

Gia Minh

CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay