Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng Khoa Gây mê - Hồi sức

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng Khoa Gây mê - Hồi sức

1 tháng trước conglyxahoi.net.vn

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đấu thầu thành công, lựa chọn nhà thầu xây dựng khoa Gây mê - Hồi sức nhằm phục vụ việc chữa bệnh của người dân được tốt hơn.


Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng Khoa gây mê - Hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Gói thầu số 4, thi công xây dựng công trình, cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống bơm nước cấp và lọc RO, trạm biến áp và đường dây cấp cho công trình, bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả chi phí hạng mục chung), thuộc Dự án Đầu tư xây dựng khoa Gây mê - Hồi sức do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư và bên mời thầu; Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hà Nội Mới; Đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Tổng Công ty Cổ phần Miền Trung là đơn vị trúng thầu

Kết quả, đơn vị trúng thầu là Tổng Công ty Cổ phần Miền Trung, với giá trúng thầu là 66.016.000.000 đồng. Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách đơn vị sự nghiệp. Hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Thời gian thực hiện hợp đồng, đối với phần thi công công trình 18 tháng +12 tháng bảo hành, phần cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình là 18 tháng + thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và phần bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng là 18 tháng.

Sau khi xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, với cơ sở vật chất hiện đại, thiết bị y tế tiên tiến, khoa Gây mê - Hồi sức sẽ phục vụ tốt hơn việc chữa bệnh của người dân.

Lê Đại

CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay