Giám sát chất lượng thi công công trình đê điều, thủy lợi

Giám sát chất lượng thi công công trình đê điều, thủy lợi

1 tháng trước hanoimoi.com.vn

Sở NN&PTNT Hà Nội vừa đề nghị các quận, huyện, thị xã kiểm tra, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều, thủy lợi bảo đảm vượt lũ và hoàn thành công trình đúng hợp đồng đã ký.


Đối với các dự án, hạng mục công trình có thời gian thi công kéo dài, chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu lập kế hoạch ưu tiên hoàn thành các hạng mục chống lũ hoặc thi công tới cao trình vượt lũ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương (nơi xây dựng công trình) để xử lý kịp thời, hiệu quả khi xảy ra sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”...

Những công trình nào để xảy ra sự cố do mưa bão, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố theo quy định. Sở NN&PTNT Hà Nội cũng đề nghị các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thi công bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra biện pháp thi công, giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt cho công trình, nhất là các công trình liên quan đến việc cắt xẻ đê để thi công, công trình bảo vệ đê, công trình bảo vệ bờ sông...

Kim Nhuệ

CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay