Phú Thọ: Huyện Thanh Thủy thực hiện tốt công tác đấu thầu

Phú Thọ: Huyện Thanh Thủy thực hiện tốt công tác đấu thầu

1 tháng trước thoidai.com.vn

'Công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên địa bàn huyện được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo các quy định hiện hành của nhà nước về đấu thầu, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu', đây là thông tin ông Nguyễn Văn Đức – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ ký văn bản số 918/UBND-TCKH ngày 26/6/2020 cung cấp thông tin liên quan các dự án về công tác đầu thầu trên địa bàn huyện.


Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu tại tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt, đã và đang góp phần nâng cao việc sử dụng vốn nhà nước tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường tính minh bạch và cạnh tranh trong việc lựa chọn nhà thầu, nâng cao chất lượng công trình, thiết bị mua sắm và dịch vụ tư vấn.

Cùng với đó, hoạt động đấu thầu qua mạng được UBND tỉnh Phú Thọ triển khai sâu rộng đến các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, các chủ đầu tư, chủ dự án trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu được nâng lên, tiết kiệm một phần ngân sách cho địa phương, đem lại hiệu quả trong đầu tư phát triển, mua sắm công; đồng thời góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Phú Thọ. Đơn cử, Thanh Thủy là một trong các huyện thực hiện tốt công tác đầu thầu; tuy nhiên tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu của một số gói thầu còn khiêm tốn!

UBND tỉnh Phú Thọ có văn bản số 485/UBND-KTTH ngày 14/02/2020 về việc tăng cường công tác đấu thầu, đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh năm 2020. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, các chủ đầu tư, chủ dự án trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục quán triệt, nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Đấu thầu và các Văn bản hướng dẫn có liên quan…

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra những sai phạm trong công tác đấu thầu tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Công trình nhà lớp học 3 tầng trường Tiểu học Sơn Thủy 2 tại xã Sơn Thủy do UBND huyện Thanh Thủy làm chủ đầu tư (ảnh: Minh Sơn chụp sáng ngày 01/7/2020).

Tỷ lệ tiết kiệm…khiêm tốn

Ngày 02/6/2020, Huyện ủy Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ có Quyết định số 827-QĐ/HU phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “gói thầu số 02: Lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo, sửa chữa Hội trường, nhà ăn và các hạng mục phụ trợ Huyện ủy Thanh Thủy” có giá trùng thầu là 5.470.0000.000 đồng. Được biết, giá dự toán/giá gói thầu này là 5.477.077.000 đồng. Giá gói thầu này hơn 5,47 tỷ đồng có mức chênh lệch giữa giá gói thầu trừ đi giá trúng thầu là 7.077.000 đồng(?!).

Tương tự, tại gói thầu “Thi công xây lắp công trình Nhà lớp học trường Tiểu học Phượng Mao, huyện Thanh Thủy” có giá gói thầu/giá dự toán là 5.452.304.000 đồng. Theo Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu “Thi công xây lắp công trình Nhà lớp học trường Tiểu học Phượng Mao, huyện Thanh Thủy” có giá trúng thầu 5.449.275.000 đồng. Giá gói thầu này cũng hơn 5,45 tỷ đồng có mức chênh lệch giữa giá gói thầu trừ đi giá trúng thầu là 3.029.000 đồng(?!).

Quyết định số 827-QĐ/HU ngày 02/6/2020 của Huyện ủy Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Bên cạnh đó, còn một số gói thầu do UBND huyện Thanh Thủy Làm chủ đầu tư có tỷ lệ tiết kiệm còn khiêm tốn như gói thầu: Thi công xây lắp công trình Nhà lớp học trường tiểu học Hoàng Xá 1; thi công xây lắp công trình Nhà lớp học 3 tầng trường tiểu học Sơn Thủy 2; Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Xuân Lộc: Tuyến trung tâm xã đi KCN Trung Hà;…

Để có thông tin tuyên truyền chính xác, khách quan liên quan đến tiến trình, kết quả đấu thầu các gói thầu nêu trên, phóng viên đã liên hệ công tác với UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Vì sao giá trúng thầu lại “sát giá” với giá gói thầu?

Lý giải vì sao, giá trúng thầu lại “sát giá” với giá dự toán, giá gói thầu? Nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan? Ông Nguyễn Văn Đức – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ ký văn bản số 918/UBND-TCKH ngày 26/6/2020 cung cấp thông tin liên quan các dự án về công tác đầu thầu trên địa bàn huyện (gọi tắt là văn bản số 918/UBND-TCKH) có nêu: “Hồ sơ mời thầu được Chủ đầu tư thuê đơn vị tự vấn lựa chọn nhà thầu lập, sau đó được thẩm định và phê đuyệt theo đúng quy định.

Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND huyện Thanh Thủy.

Các nội dung về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời thầu đảm bảo sự cạnh tranh công bằng, minh bạch cho các nhà thầu tham gia. Các nhà thầu tham gia dự thầu tự khẳng định năng lực của mình thông qua các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ sự thầu và có giá trị thầu đảm bảo theo quy định.

Giá dự thầu do nhà thầu đề xuất, trong đó đã bao gồm các chi phí để nhà thầu có thể thực hiện được thầu đảm bảo các tiêu chuẩn, kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu và thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt. Giá trúng thầu trên cơ sở xét duyệt giá dự thầu đảm bảo theo các quy định và được phê duyệt trên cơ sở thấp hơn hoặc bằng giá gói thầu”.

Chưa có quy định để xét tỷ lệ tiết kiệm cao hay thấp?

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc “Quý cơ quan có quan điểm như thế nào về tỷ lệ chệnh lệch tiết kiểm của các gói thầu trên là thấp hay cao?”, ông Nguyễn Văn Đức – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy trả lời tại Văn bản số 918/UBND-TCKH có ghi: “Quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản quy định khác có liên quan. Nhà thầu được xét đến giá dự thầu sau khi đáp ứng tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, đáp ứng về năng lực kinh nghiệm về kỹ thuật cho gói thầu.

Quy định của pháp luật trên cơ sở giá trúng thầu thấp hơn hoặc bằng giá gói thầu; chưa có quy định nào để xét tỷ lệ chênh lệch tiết kiệm của các gói thầu là cao hay thấp”.

Công trình nhà lớp học 3 tầng trường Tiểu học Sơn Thủy 2 tại xã Sơn Thủy đang được xây dựng đến tầng 2 bằng gạch nung màu đỏ (ảnh: Minh Sơn chụp sáng ngày 01/7/2020).

Cũng theo Văn bản số 918/UBND-TCKH của UBND huyện Thanh Thủy thông tin: “Từ tháng 1/2020 đến nay, các gói thầu do Huyện ủy, UBND huyện Thanh Thủy là chủ đầu tư được đấu thầu qua mạng là 4 gói thầu, đạt tỷ lệ (4/13) 30,8% trên tổng số gói thầu…”.

Các công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung

Theo điều 3 Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng, có ghiL

Điều 3. Các công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung

1. Các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn vay của doanh nghiệp có vốn nhà nước lớn hơn 30% phải sử dụng vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây với tỷ lệ như sau:

a) Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: sử dụng 100%;

b) Các tỉnh đồng bằng Trung du Bắc bộ; các tỉnh vùng Đông Nam bộ: Tại các khu đô thị từ loại III trở lên sử dụng tối thiểu 90%, tại các khu vực còn lại sử dụng tối thiểu 70%;

c) Các tỉnh còn lại: Tại các đô thị từ loại III trở lên phải sử dụng tối thiểu 70%, tại các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50%.

2. Các công trình xây dựng từ 09 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 80% vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây.

3. Các công trình có yêu cầu đặc thù không sử dụng vật liệu xây không nung thì phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

4. Nhà nước khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung vào các công trình xây dựng không phân biệt nguồn vốn, số tầng.

Minh Sơn

CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay