Đoàn viên, thanh niên tham gia phát hiện, ngăn ngừa cháy rừng

Đoàn viên, thanh niên tham gia phát hiện, ngăn ngừa cháy rừng

29 ngày trước www.baokhanhhoa.vn

Trung ương Đoàn vừa ban hành công văn về việc chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng.


Theo đó, Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức về quy định của pháp luật về PCCCR; tích cực tuyên truyền vận động gia đình, thanh thiếu nhi, nhân dân và cơ quan ký cam kết thực hiện quy định về bảo vệ rừng, PCCCR. Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia PCCCR với những việc làm cụ thể, thiết thực; tham gia phát hiện, ngăn ngừa cháy rừng; kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng xử lý những hành vi vi phạm pháp luật có nguy cơ gây ra cháy rừng. Các tỉnh, thành đoàn chỉ đạo 100% đoàn thanh niên các địa phương có rừng phải thành lập các đội thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện, làm nòng cốt trực tiếp tham gia bảo vệ và PCCCR, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan triển khai tổ chức phát quang đường ranh cản lửa...

H.PHONG

CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay