Dịch Covid-19 tạo ra một tương lai bấp bênh cho thế hệ Z

Dịch Covid-19 tạo ra một tương lai bấp bênh cho thế hệ Z

29 ngày trước vnews.gov.vn


Đại dịch COVID-19 khiến cả thế giới bị tổn thương nghiêm trọng. Nhiều chuyên gia nhận định thế hệ trẻ đang là nhóm bị tác động nhiều nhất.

CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay