Bộ Lao động muốn giáo viên tư thục mất việc được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

Bộ Lao động muốn giáo viên tư thục mất việc được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

1 tháng trước thoidai.com.vn

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Chính phủ đưa thêm một đối tượng khó khăn nhưng hiện chưa được hỗ trợ đó là giáo viên các trường tư thục bị mất và ngừng việc làm.


Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề nghị Chính phủ bổ sung đối tượng là giáo viên trường tư thục bị mất việc làm vào gói 62.000 tỉ đồng. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ về gói an sinh xã hội, tại cuộc họp Chính phủ với địa phương, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết việc triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo công khai, minh bạch và đúng đối tượng thụ hưởng.

"Về tổng thể cho thấy cơ bản các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đã được địa phương phê duyệt và hỗ trợ, nhất là các đối tượng nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, người có công, người mất việc… đặc biệt những người thực sự cần hỗ trợ và đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 và quyết định 15 đều đã được hỗ trợ", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng đề nghị Chính phủ mở rộng thêm một đối tượng khó khăn nhưng hiện chưa được hỗ trợ đó là giáo viên các trường tư thục, những người này mất việc làm, ngừng việc làm nhưng chưa được hỗ trợ, do vậy cần mở rộng thêm và kinh phí vẫn nằm trong gói 62.000 tỉ đồng.

Liên quan đến gói 16.000 tỷ đồng do Ngân hàng chính sách triển khai, lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết việc thực hiện đang gặp khó khăn do tiếp cận, lý do là đưa tiêu chí quá cao.

Ông Dung đề nghị Chính phủ cho điều chỉnh nới nhóm 16.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vay để trả lương. Ông đề nghị bỏ tiêu chí doanh nghiệp không có nguồn thu mới được vay, bởi khi không có nguồn thu thì doanh nghiệp gần như phá sản, giải thể.

Đồng tình với ý kiến của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý điều chỉnh tiêu chí đối tượng trong gói vay 16.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Hoàng Nam

CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay