'Phao cứu sinh' cho người lao động

'Phao cứu sinh' cho người lao động

2 ngày trước vnews.gov.vn

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều người lao động mất việc làm, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cũng giảm. Vào lúc này, Chính sách bảo hiểm thất nghiệp giống như 'phao cứu sinh' cho người lao động trong bối cảnh khó khăn này.


CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay