Nêu cao tinh thần 'Đoàn kết-Sáng tạo-Hội nhập'

Nêu cao tinh thần 'Đoàn kết-Sáng tạo-Hội nhập'

1 tháng trước baocantho.com.vn

Hôm nay, ngày 4-6, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.


Làm tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn

Bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT luôn sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thành phố.

Toàn Đảng bộ Sở có 51 đảng viên (49 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị) sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy, Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng và sự nỗ lực phấn đấu của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở KH&ĐT, Đảng bộ sở đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội được giao. Đảng bộ hằng năm đều đạt danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”. Từ năm 2015-2017, 100% chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”. Về đánh giá xếp loại đảng viên, hằng năm, 100% đảng viên trong Đảng bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã xây dựng và triển khai kịp thời, hiệu quả Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và các kế hoạch chuyên đề hằng năm. Hằng năm, 100% tập thể, cán bộ, đảng viên đều viết bản đăng ký làm theo Bác và cam kết thực hiện tốt các nghị quyết, quy định của Đảng.

Là cơ quan tham mưu cho UBND thành phố trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở KH&ĐT đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong cơ quan tổ chức triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và Thành ủy, HĐND thành phố. Hằng năm, tham mưu UBND thành phố triển khai những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020.

Nhiệm kỳ qua, Sở KH&ĐT đã tham gia thực hiện hiệu quả công tác phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn chuẩn bị đầu tư hằng năm đúng theo nguyên tắc, quy định của Trung ương, HĐND thành phố và triển khai sớm để các ngành, địa phương chủ động tổ chức thực hiện. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, báo cáo, sơ kết; định kỳ lập kế hoạch điều chỉnh, bổ sung theo nguồn vốn và tiến độ thực hiện; nâng cao hiệu quả đầu tư, không để nợ đọng; tham mưu UBND thành phố các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản hằng năm đạt 80-85%. Sở còn là cơ quan nòng cốt tham gia tích cực vào các hoạt động thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách, phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài...

Vững mục tiêu nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Sở KH&ĐT xác định sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, cùng đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Với chủ đề Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 “Đoàn kết- Sáng tạo- Hội nhập”, Đảng bộ Sở xác định sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và phù hợp với vị trí việc làm; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Sở KH&ĐT sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng bộ Sở KH&ĐT nêu cao quyết tâm tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh; tăng cường củng cố mối quan hệ Đảng - Chính quyền - Đoàn thể để nâng cao sức mạnh, thống nhất, đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Tin cùng danh mục
CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay