Tổ chức vinh danh những điển hình đóng góp xã hội hóa và an sinh xã hội

Tổ chức vinh danh những điển hình đóng góp xã hội hóa và an sinh xã hội

1 tháng trước baoangiang.com.vn

Để ghi nhận những thành quả và biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình có nhiều đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang (giai đoạn 2017- 2020), quý III-2020, UBND tỉnh sẽ tổ chức lễ vinh danh những điển hình tiên tiến có đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội tỉnh An Giang lần II.


Dự kiến, có 400 tổ chức, cá nhân được vinh danh vì có nhiều đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh bằng tiền mặt (hoặc hiện vật, công lao động quy tiền).

Với tiêu chuẩn, gồm: xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao và môi trường có mức đầu tư ít nhất 5 tỷ đồng trở lên đối với cá nhân, 10 tỷ đồng trở lên đối với tổ chức; lĩnh vực an sinh xã hội, gồm: chăm lo cho người nghèo, công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội- từ thiện, cứu trợ nhân đạo, xây dựng và sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn... có mức đóng góp tối thiểu từ 500 triệu đồng trở lên đối với cá nhân và 1 tỷ đồng trở lên đối với tổ chức.

Thông qua lễ vinh danh nhằm động viên, khích lệ và lan tỏa tính tích cực của phong trào xã hội hóa, công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

THU THẢO

CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay