Các đảng bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Các đảng bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

1 tháng trước www.qdnd.vn

Ngày 3-6, Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Ba Đình, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên làm việc chính thức với sự tham dự của 268 đại biểu, đại diện cho hơn 18.000 đảng viên Đảng bộ quận.


Đây là một trong ba đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ TP Hà Nội. Dự và chỉ đạo có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ quận đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV. Trong đó, quận đã hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá, 14/15 chỉ tiêu nhiệm kỳ, trong đó có 10 chỉ tiêu hoàn thành sớm. Kinh tế quận tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng giá trị sản xuất của quận bình quân đạt 10,7%/năm (mục tiêu nhiệm kỳ là 10-12%/năm); ngành dịch vụ tăng bình quân 12,5%/năm, ngành công nghiệp tăng bình quân 6,7%/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành công nghiệp. Trong nhiệm kỳ, quận cũng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, bảo đảm nguyên tác công bằng, ổn định lâu dài. Tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt 38.603,4 tỷ đồng (tốc độ tăng bình quân 10%/năm so với chỉ tiêu được giao), góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước hằng năm của thành phố. Chi ngân sách bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị theo phương châm tiết kiệm, công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: THANH HẢI.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu, đặc biệt là 2 khâu đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Nhấn mạnh yêu cầu phát huy tiềm năng, lợi thế quận trung tâm của Thủ đô, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị, quận Ba Đình cần thực hiện các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. Huy động mọi khả năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, các ngành, lĩnh vực có trình độ, chất lượng và giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. Khai thác và quản lý hiệu quả kinh tế đô thị, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chú trọng phát triển bền vững. Tiếp tục bảo tồn, tôn tạo các khu vực nội đô lịch sử, kiểm soát tốc độ gia tăng dân số, nhất là khu vực trung tâm. (NGUYỄN VŨ)

* Sáng 3-6, Đảng bộ Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự TP Đà Nẵng đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố triển khai toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân đội về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP). Cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố, quận, huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ phường, xã đạt kết quả tốt. Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) đảm bảo chất lượng, độ tin cậy cao. Lực lượng DQTV, dự bị động viên của thành phố cơ bản đã hoàn thành tốt vai trò, chức năng, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP ở cơ sở. Công tác xây dựng Đảng bộ luôn được coi trọng, chất lượng tổng hợp ngày càng nâng cao, trận địa chính trị tư tưởng được giữ vững, sức mạnh và khả năng SSCĐ của LLVT thành phố đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự TP Đà Nẵng xác định mục tiêu chủ yếu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, tạo sức mạnh tổng hợp của LLVT thành phố và của cả hệ thống chính trị trong KVPT. Tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc. (Tin, ảnh: VĂN CHUNG - THANH THÚY)

* Sáng 3-6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Trần Duy Giang, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm TCHC dự chỉ đạo.

Quang cảnh đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Cục Vận tải nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày tại đại hội đã nhấn mạnh: Với tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Vận tải đã quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết của cấp trên, lãnh đạo toàn diện, triển khai đồng bộ các giải pháp với nhiều đột phá, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã xác định trong nghị quyết cấp trên và cấp mình, nổi bật là: Cấp ủy, chi bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất phát triển công tác vận tải, tàu thuyền quân sự đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong giai đoạn mới; trọng tâm là các chủ trương, giải pháp, quy định về xây dựng tổ chức, lực lượng vận tải quân sự theo hướng chính quy, tinh, gọn, mạnh và đồng bộ.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cục Vận tải tập trung lãnh đạo toàn diện Cục Vận tải, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu trúng, đúng, hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp về công tác vận tải, tàu thuyền quân sự; trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ phương tiện vận tải theo hướng tinh gọn, mạnh và kiện toàn tổ chức, biên chế ngành chính quy, thống nhất. Tiếp tục hoàn thiện phương thức tổ chức vận tải theo hướng tăng cường phân cấp và xã hội hóa công tác vận chuyển linh hoạt. Chỉ đạo, tổ chức vận tải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội trong giai đoạn mới. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Cục Vận tải vững mạnh toàn diện đi vào chiều sâu vững chắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (Tin, ảnh: HÀ THĂNG BẨY)

Tin cùng danh mục
CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay