Hà Nội chính thức cho rửa đường trở lại

Hà Nội chính thức cho rửa đường trở lại

1 tháng trước www.tienphong.vn

UBND thành phố Hà Nội đồng ý với việc thực hiện tưới nước rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí; không tưới nước rửa đường trong ngày mưa.


UBND thành phố Hà Nội vừa có thông báo về việc tổ chức thực hiện tưới nước rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Theo đó, theo báo cáo của Sở Xây dựng, UBND thành phố Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc việc thực hiện tưới nước rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

“Giao UBND các quận, huyện, thị xã chủ động và chịu trách nhiệm về phương án, danh mục tuyến đường, khối lượng duy trì vệ sinh thường xuyên và không thường xuyên công tác tưới nước rửa đường phù hợp với thực tế và khả năng cân đối ngân sách của quận, huyện, thị xã; đảm bảo hiệu quả và tránh lãng phí; không chồng lấn với hoạt động của xe quét hút; không tưới nước rửa đường trong ngày mưa; tổ chức lựa chọn đơn vị đủ năng lực thực hiện tưới nước rửa đường theo quy định tại Nghị định số 32/2019 ngày 10/4/2019 của Chính phủ”, thông báo nêu.

UBND thành phố giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã và Sở Xây dựng rà soát, cân đối bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác tưới nước rửa đường đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Chính phủ; đề xuất, báo cáo UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

Trường Phong

Tin mới cập nhật
CRVIET - Tin tức mới nhất hôm nay